PP (BLG)

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
Prémma pâgina
in dialàtt bulgnais.
Bänvgnó in vatta a Wikipedia,
L'enziclopedî lébbra che tótt i pôlen canbièr!

Nuvola apps kuser.svg Qual ch'as fà int'la comunitè

Bologna-Stemma.png

Ai é 12 315 pâgin in emigliàn e rumagnôl, ai n é in arzàn · in bulgnais · in cararais · in frarais · in mudnais · in piasintén · in parmsàn · in rumagnôl. Adlizî al vòster dialàtt! E scrivî!

Vista-keditbookmarks.png In vidrénna. Al savîv che...

Provincia di Reggio Emilia-Stemma.png Artécol in dialèt arzân Reggio Emilia-Stemma.png

Al scutmâj l'è na parôla dl'Arzân, cl'as câta ânca in tânt êter dialèt, cmé al Mudnèiṣ e Frarèiṣ , e ânca fōra regiòun d'intòurn'al Pò. Un scutmâj l'é na sôrta ed nòm inventê, druvê ânca al dé d'incō, ch'l'as tâca a la gînta per tór in gîr na quêlch qualitê o difèt; al pōl ânca arfêres al mistēr o a l'urégin (la faméja o la sitê) dla persòuna. Cûn al tèimp, i scutmâj e pōlen dvintêr quêsi di secònd cugnòm. Cól ch'l'é sicûr l'é che na vôlta tachê l'an's chêva pió.

La stôria dla parôla l'an é mia sicûra, mo la dév gnîr dal medioēv ed èser lighêda ai scongiurâs ed protesióun ed la persòuna. Di spiegasiòun pusébil în: dal tudèsch antîgh Scottname (un nòm dê per schêrs o per tōr in gîr), dal latèin excutere malia (= scongiurêr i incantèisem), excutere mala (= scongiurêr i mêl) o scutum in mallo (= scûd purtê int i adunânsi ed piâsa).
Lēş la vōş ...

Nuvola apps bookcase.png DA FARE

 Emilia Romagna.png Emégglia-Rumâgna

Pruvénzi · Cmónni e paîs · Stòria · Siänza di dialétt · Gramâtica · Parsunâg’ · Èrt · Siänza däl tradiziån · Cusénna · Teâter · Povesî · Mûsica · Tradiziån

MonaLisa sfumato.jpeg Èrt, Leteratûra e länguv

Èrt · Architetûra · Cìnnema · Balèr · Fotografî · Fumétt · Leteratûra · Länguv · Mûsica · Dipént · Scultûra · Teâter

Crystal Clear app Login Manager.png Siénz dla sozietè

Siänza dl òmen · Siänza di ritrovamént · Lazz · Economî · Educaziån · Finanza · Filosofî · Siänza däl fôl · Puléttica · Siänza dla mänt · Religiån · Siänza dla zänt · Stòria

Sciences exactes.svg Siénz

Astronomî · Biologî · Bîsti · Chémmica · Fîsica · Geometrî · Pinsîr fén · Siänza dî nómmer · Siänza dla Tèra · Geografî · Statésstica

Nuvola apps mycomputer.svg Tecnologî

La Raid däl Raid · Agricultûra · Comunicaziån par râdio e televisiån · Eletrònica · Indósstri · Infurmâtica · Inzgnarî · Medgénna · Traspôrt

Nuvola apps atlantik.png S-ciapinèr e Zänt

Zûg · Coleziån · Cusénna · Zardén · Giurnèl · S-ciapinèr · Mîz ed comunicaziån · Spetâcuel · Spòrrt · Televisiån · Viâz · Zûg dal zarvlån

Searchtool.svg Ètri lésst

Artéccuel ed qualitè · Tótti äl våus · Tótti äl categorî · Tótt i mudèl
Arsàn · Bulgnais · Cararìn · Frares · Mudnais · Piasintén · Pramzàn · Rumagnòl

Wikipedia-logo.png {{{TITOLO}}}

{{{PREAMBOLO}}}
Wikizionario
{{{WIKIZIONARIO}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikibooks
{{{WIKIBOOKS}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikiquote
{{{WIKIQUOTE}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikisource
{{{WIKISOURCE}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikispecies
{{{WIKISPECIES}}} ({{{INGLESE}}})
Wikinotizie
{{{WIKINOTIZIE}}} ({{{ITALIANO}}})
Commons
{{{COMMONS}}} ({{{INGLESE}}})
Meta-Wiki
{{{METAWIKI}}} ({{{INGLESE}}})

Nuvola apps knewsticker.png DA FARE    Nuvola apps email.png DA FARE